Historisk arkiv

Mindre byråkrati for sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med offentlig godkjenning av sykehus. Dagens ordning har ingen praktisk betydning for sykehusdrift og pasientsikkerhet.

- Avviklingen av ordningen innebærer at det blir mindre administrasjon og byråkrati i forbindelse med etablering av sykehus.

Det blir en søknadsprosedyre mindre, både for offentlige og private sykehus. Det sparer tid og ressurser, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Dagens ordning tar i liten grad høyde for at virksomheter innenfor helsesektoren er under stadig utvikling – både faglig og organisatorisk.

Ordningen innebærer bare at virksomheten på godkjenningstidspunktet tilfredsstilte myndighetenes krav.

Den innebærer ingen løpende vurdering av driften etter hvert som sykehuset endres, og det er derfor dårlig samsvar mellom kravet til godkjenning og den nytten reguleringen gir samfunnet.

Forslaget fikk bred støtte i høringen.

Les hele Proposisjon 196 L om endringer i spesialisthelsetjenesteloven

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter