Historisk arkiv

Mobiltelefoner og trådløse nettverk - en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I september 2012 mottok Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet en rapport om svake høyfrekvente elektromagnetiske felt.

Rapporten konkluderer med at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at mobiltelefoner og annet sendeutstyr som overholder grenseverdiene gir helseskader. Befolkningen i Norge er godt beskyttet.

For å sikre en helhetlig og trygg forvaltning orienterer nå Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet berørte myndigheter, kommuner og andre relevante aktører om at ekspertgruppens vurderinger skal legges til grunn for videre forvaltning på området.

 

Les brevet her.

Les rapporten til Folkehelseinstituttet her