Historisk arkiv

Rundskriv om spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

1. juli 2013 la Helse- og omsorgsdepartementet ut rundskriv om spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Rundskrivet gir en nærmere avklaring av innholdet i veiledningsplikten.

1. juli 2013 la Helse- og omsorgsdepartementet ut rundskriv I – 3/2013 – spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Rundskrivet har som formål å gi en nærmere avklaring av innholdet i veiledningsplikten. Veiledningsplikten gjelder råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold knyttet til enkeltpasienter eller brukere som kommunen har eller overtar tjenesteansvaret for. Rundskrivet er en avklaring av gjeldende regelverk og innfører ingen nye rettigheter eller plikter for spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les rundskriv I – 3/2013 – spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.