Historisk arkiv

Vil ha samarbeid for å forebygge alvorlige ulykker og skader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge undertegner samarbeidsavtale om drift av Skadeforebyggende forum. Forumet jobber for å forebygge alvorlige ulykker og fremme skadeforebyggende arbeid på tvers av sektorer.

Skader på grunn av ulykke er vanligste dødsårsak for personer under 45 år, og hver dag trenger om lag 1300 personer i Norge legehjelp på grunn av skader fra ulykke. En av ti som ligger på sykehus er der på grunn av en ulykke.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, signerte avtalen om drift av Skadeforebyggende forum. (Skadeforebyggende forum)

- Ulykkesskader fører til store lidelser for den enkelte og deres nærmeste. Det er også en utfordring for folkehelsen vår. Vi må ha samarbeid med både næringsliv og frivillige organisasjoner om vi skal klare å forebygge alvorlige ulykker og skader, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Som en del av oppfølgingen av nasjonal strategi for forebygging av ulykker (2009-2014) har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inngått en samarbeidsavtale med Finans Norge om drift av Skadeforebyggende forum for perioden 2009-2013. Nå videreføres denne avtalen i en ny femårsperiode. HOD og Finans Norge bidrar med en million kroner årlig til drift av forumet.

Folkehelsemeldingen som regjeringen la frem i april legger vekt på samarbeid mellom myndigheter og næringsliv for å utvikle et mer helsevennlig næringsliv. I tråd med folkehelsemeldingen gir den nye avtalen grunnlag for et bredere samarbeid mellom HOD og Finans Norge. Finansbransjen inviteres til å ta et større ansvar for befolkningens helse, og i løpet av avtaleperioden skal det vurderes aktuelle områder for samarbeid for å fremme befolkningens helse og utvikle et mer helsefremmende næringsliv.

- Næringslivets samfunnsansvar har tradisjonelt vært knyttet til å ta hensyn til miljø og rettferdig fordeling. Men næringslivet har stor innflytelse på flere områder som berører befolkningens helse og spiller derfor en viktig rolle i vår felles innsats for å møte utfordringene vi nå står overfor med ikke-smittsomme sykdommer, sier Støre.

Les avtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge (pdf)

Om Skadeforebyggende forum:

Skadeforebyggende forum er et nasjonalt kontakt- og samarbeidsorgan som samler aktører fra privat næringsliv, offentlige instanser og frivillige organisasjoner, til felles innsats for skadeforebyggende arbeid.

Målet er å forebygge alvorlige ulykker og fremme skadeforebyggende arbeid. Forumet har fem satsningsområder; trygge lokalsamfunn, drukningsulykker, sikkerhet for barn og unge, eldreulykker og innhenting og bruk av skadedata.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter