Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Hysnes HelseFort blir realisert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen går sammen om å realisere et rehabiliteringsprosjekt ved Hysnes HelseFort i Rissa kommune.

Pressemelding

Nr.: 48
Dato: 29.06.06

Hysnes HelseFort blir realisert

Helse- og omsorgsministeren og Arbeids- og inkluderingsministeren går sammen om å realisere et rehabiliteringsprosjekt ved Hysnes HelseFort i Rissa kommune.

Prosjektet gjelder rehabilitering med arbeid som mål. Målgruppen er mennesker med lettere psykiske problemer. Aktuelle tiltak er oppfølging/rehabilitering for å beholde eksisterende arbeidsplass, eller for å gi hjelp og motivasjon for nytt arbeid.

Arbeidslivet er for mange en viktig arena for deltakelse. Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen gitt uttrykk for at et inkluderende arbeidsliv er et hovedmål. Regjeringen ønsker tiltak for at flere skal kunne delta i arbeidslivet.

Det tas sikte på å etablere et prosjekt ved Hysnes HelseFort med oppstart 01.01.2008.

Helse Midt-Norge vil få prosjektansvaret. Prosjektarbeidet forutsettes å starte høsten 2006. I prosjektperioden skal det utarbeides et faglig opplegg, og gjøres nødvendige bygningsmessige justeringer av anlegget.

Hysnes-møte

Fra venstre: Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, ordfører i Rissa kommune Per Kristian Skjærvik og adm. dir. i Helse Midt-Norge Paul Hellandsvik.

Til toppen