Historisk arkiv

Historisk arkiv

Høringsmøte om HPV-vaksine mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Jeg har i denne saken om eventuell innføring av livmorhalskreftvaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet vært særlig opptatt av å få habile råd. Jeg vil presisere at jeg kommer ikke til å ta noen forhastede beslutninger i denne saken, sier helse- og omsorgminister Sylvia Brustad.

 
- Jeg har i denne saken om eventuell innføring av livmorhalskreftvaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet vært særlig opptatt av å få habile råd. Jeg vil presisere at jeg kommer ikke til å ta noen forhastede beslutninger i denne saken, sier helse- og omsorgminister Sylvia Brustad.
 
Helse- og omsorgsdepartementet vil den 13. juni 2007 holde et åpent høringsmøte om HPV-vaksinen. Formålet med høringsmøtet er å få vurdert og kvalitetssikret beslutningsgrunnlaget med hensyn til spørsmålet om å innføre HPV-vaksinen i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for barn. Departementet vil i denne forbindelse be Nasjonalt folkehelseinstitutt om å foreta en oppdatert vurdering av om eventuelle forskningsresultater om HPV-vaksinen som er fremkommet etter at instituttets anbefaling ble sendt departementet medio april i år, endrer konklusjonene i instituttets rapport. 
 
En rekke land har allerede anbefalt eller besluttet innføring av HPV-vaksine enten gjennom barnevaksinasjonasjonsprogrammer eller refusjonsordninger. Departementet vil derfor be Folkehelseinstituttet om å gi en oversikt over, og redegjøre for status med hensyn til innføring av HPV-vaksine i andre land, herunder Sverige og Danmark.
 
Videre vil departementet be om en skriftlig redegjørelse fra Kreftregisteret om deres eventuelle forhold til oppfølgingsstudie for Merck i Norge i forbindelse med amerikanske myndigheters vilkår for å gi godkjenning til HPV-vaksinen i USA.