Historisk arkiv

Oppskrift for et sunnere kosthold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad legger i dag frem en ny handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Planen er den første av sitt slag på ernæringsområdet.

Pressemelding

Nr.: 4
Dato: 22.01.07

Oppskrift for et sunnere kosthold

Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 – 2011) presenterer Regjeringens tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom gjennom et sunnere kosthold. Planen er den første av sitt slag på ernæringsområdet. Det legges vekt på å bidra til å gjøre det enklere å velge sunt, tilrettelegge for gode måltider i barnehager, skoler og blant eldre, og styrke kunnskapen om mat, kosthold og ernæring. Tiltakene skal bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse.

Lenke til opptak av pressekonferansen:
Kostholdsplan

- Samfunnet har et viktig ansvar for å tilrettelegge for gode kostvaner, og med denne planen setter vi fokus på hvordan en rekke arenaer og aktører i samfunnet kan bidra til at befolkningen får et sunnere kosthold, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. – Det er særlig viktig å utjevne sosiale forskjeller i kostholdet som bidrar til ulikhet i helse, sier Brustad.

Kostholdsplan

Planen kan lastes ned i PDF-format (4MB)

Fokus på barn og unge og tiltak som skal gjøre det enklere å velge sunt

Handlingsplanen inneholder 73 tiltak innen 10 innsatsområder. Barnehager, skoler, arbeidslivet, matvaremarkedet, helsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten er sentrale arenaer, noe som illustrerer bredden i denne handlingsplanen. – Det er viktig å arbeide for at barn og unge får gode kostvaner som de tar med seg videre i livet, men det er også av stor betydning at vi gjør det enklere for hele befolkningen å sette sammen et sunt og variert kosthold, sier Brustad.

Bred innsats og samarbeid på tvers av sektorer

Samfunnet har et viktig ansvar for å tilrettelegge for gode kostvaner i alle deler av befolkningen. For å få til dette er det nødvendig at flere sektorer samarbeider, og i alt 12 departementer har derfor samarbeidet om handlingsplanen. – Jeg vil sørge for at helsetjenesten gjør sitt i dette arbeidet, sier Brustad. Samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor danner grunnlag for gode tiltak. Handlingsplanen skal være et verktøy for beslutningstakere, profesjonsutøvere, fagpersoner og andre i offentlig, privat og frivillig sektor som spiller en rolle i forhold til befolkningens kosthold.

Videreføre konstruktiv dialog

I arbeidet med planen har det vært vist stor interesse og gitt nyttige innspill fra fagmiljøer, matvarebransjen og andre private aktører, frivillige organisasjoner og fagorganisasjoner, høgskoler og fylker. Dette har vært nyttige bidrag i prosessen. -- Dialogen som er etablert med ulike aktører blir viktig å videreføre i oppfølgingen av planen. Ved å dra lasset sammen, vil vi få se resultater, sier Brustad.

Oversikt over eksempler på lokale tiltak i fylkene (PDF-dokument)

Kostholdsplan