Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringen gir 800 millioner til sykehusene og danner Helse Sør-Øst RHF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Regjeringen foreslår i dag at sykehusene skal få 800 millioner kroner i tillegg til de 75 milliarder kronene Stortinget bevilget i budsjettet for 2007. Regjeringen slår også sammen Helse Øst og Helse Sør til Helse Sør-Øst for å sikre bedre pasientbehandling og ressursutnyttelse, sier statsminister Jens Stoltenberg. (31.01.2007)

Pressemelding

Nr.: 6
Dato: 31.01.2007

Regjeringen gir 800 millioner til sykehusene og danner Helse Sør-Øst RHF

- Regjeringen foreslår i dag at sykehusene skal få 800 millioner kroner i tillegg til de 75 milliarder kronene Stortinget bevilget i budsjettet for 2007. Regjeringen slår også sammen Helse Øst og Helse Sør til Helse Sør-Øst for å sikre bedre pasientbehandling og ressursutnyttelse, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Regjeringen fremmer en proposisjon om økning i basisbevilgningen for 2007 på:

 • 275 millioner kroner til Helse Midt-Norge RHF
 • 225 millioner kroner til Helse Nord RHF
 • 100 millioner kroner til Helse Vest RHF
 • 100 millioner kroner til det nye Helse Sør-Øst RHF

I tillegg foreslår regjeringen:

 • 50 millioner kroner til lokalsykehusprosjekter
 • 50 millioner kroner til rustiltak

- Den økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge og i Helse Nord er alvorlig. For å nå Stortingets resultatkrav for 2007 og samtidig sikre pasientbehandlingen, mener regjeringen at det er nødvendig å gi en ekstrabevilgning nå. Helse- og omsorgsdepartementet vil samtidig stille skjerpede krav til rapportering og styring, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

- En sammenslåing til Helse Sør-Øst innebærer at det senest innen 1. juli i år etableres et nytt regionalt helseforetak som erstatter dagens to RHF-administrasjoner. Styret for det nye regionale helseforetaket vil bli utpekt senest ved utgangen av mars. Det vil også bli etablert en interimsorganisasjon som skalforberede sammenslåingen. Arbeidsplassene i Skien og på Hamar opprettholdes. Vi vil raskt bringe ansatteorganisasjonene inn i prosjektarbeidet for sammenslåingen, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

- Vi har over lang tid vurdert og utredet flere alternativer for bedre samordning. En tidligere rapport har også pekt på at en sammenslåing er det beste alternativet, sier Brustad. - Det vil sikre bedre ressursutnyttelse og samordning av sykehusene i hovedstadsområdet og gi grunnlag for bedre rekruttering av helsepersonell og spesialister til andre steder i landet, både i og utenfor den nye regionen. Det vil også gi grunnlag for å styrke forskningen, sier Brustad.

Helse- og omsorgsdepartementet vil også etablere et eget prosjekt for å følge opp etableringen av det nye helseforetaket.

Andre tiltak som settes i verk er:

 • Enda sterkere styring av sykehusøkonomien. Utgiftskontrollen i sykehusene skal forbedres.
 • Samhandlingsprosjekter bla. mellom kommuner og sykehus i Vestfold og i Helse Vest og i Helse Nord.
 • Pilotprosjekter som skal sikre bedre medarbeidermedvirkning i omstillingsprosesser ved 2-3 sykehus
 • Systemet med aktivitetsbasert finansiering skal gjennomgås med sikte på å bedre utgiftskontrollen, unngå uheldige vridninger og sikre bedre pasientforløp.
 • Vurdere mulige grensejusteringer i randsonene mellom Helse Sør og Helse Øst og tilliggende helseregioner. Interimorganisasjonen vil bli bedt om å vurdere grensejusteringer og opptaksområder for sykehusene.
 • Bedre utnyttelse av IKT
Til toppen