Forsiden

Historisk arkiv

Ny avtale for levering av pandemivaksine

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er undertegnet en ny avtale for levering av vaksine ved en eventuell influensapandemi. -Pandemisk influensa er en hovedutfordring for norsk helseberedskap, og derfor er jeg tilfreds med at vi har fått på plass en ny avtale som sikrer den norske befolkningen vaksine ved en pandemi, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Det er undertegnet en ny avtale for levering av vaksine ved en eventuell influensapandemi. -Pandemisk influensa er en hovedutfordring for norsk helseberedskap, og derfor er jeg tilfreds med at vi har fått på plass en ny avtale som sikrer den norske befolkningen vaksine ved en pandemi, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Nasjonalt folkehelseinstitutt har på oppdrag fra regjeringen undertegnet en avtale med produsenten GlaxoSmithKline for levering av vaksine ved en eventuell pandemisk influensa. Avtalen vil tre i kraft fra 1. juli 2008 og gjelder i tre år, med mulighet til forlengelse for ytterligere tre år.

Avtalen innebærer at GlaxoSmithKline avsetter en viss andel av sin pandemivaksineproduksjon for levering til Norge i forbindelse med en influensapandemi. Produksjonen vil begynne så snart WHO har erklært at en pandemi har brutt ut eller tidligere, etter nærmere avtale med produsenten. GlaxoSmithKline har gjennom avtalen påtatt seg – etter en konkret bestilling fra norske myndigheter - å levere inntil 9,4 millioner vaksinedoser for full immunisering av den norske befolkningen