Historisk arkiv

Forenklet tilgang til Tamiflu og Relenza under influensapandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har innført en midlertidig ordning som gjør at det fra torsdag 5. november 2009 vil være mulig å kjøpe legemidlene Tamiflu og Relenza i apotek også uten resept fra lege.

– Dette vil være et viktig tiltak for å gjøre disse legemidlene lettere og raskere tilgjengelig for pasientene, og for å lette håndteringen av pandemien, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Behandling med Tamiflu og Relenza kan forkorte sykdomsperioden og redusere risikoen for komplikasjoner. En forutsetning er at behandling starter så tidlig som mulig etter første symptomer (senest innen 48 timer). Primærhelsetjenesten er tungt belastet med blant annet å gjennomføre vaksinering av risikogruppene. Samtidig øker antall smittede kraftig, og det er behov for å avlaste legene. Tamiflu og Relenza fil fremdeles være reseptpliktige legemidler, men Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at farmasøyter i apotek gis en midlertidig rekvireringsrett for disse legemidlene.

Ordningen gjelder for pasienter som er influensasyke og personer i risikogruppen som er utsatt for influensasmitte. Legemidlene kan hentes av pasienten eller av en annen på vegne av pasienten.  Ved henting må det leveres et utfylt skjema til farmasøyten i apotek. Disse skjemaene vil være tilgjengelig i apotek og på www.pandemi.no.

Samtidig innføres en midlertidig ordning med redusert betaling for legemidlene, 50 kroner for Tamiflu og 51 kroner for Relenza.  Pasienter som ikke har resept fra lege, må i tillegg betale 20 kroner for rekvireringen på apotek. Pasienter som benytter seg av denne ordningen i apotek vil derfor betale ca 70 kroner pr legemiddelpakning. Den reduserte egenbetalingen for legemidlene er en egen ordning i forbindelse med pandemien, og pasienten kan derfor ikke bruke frikort.

Forskrift om provisorfarmasøyters og reseptarfarmasøyters rett til rekvirering av oseltamivir og zanamivir.