Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppretter ti ACT-team for å hjelpe mennesker med alvorlig psykisk lidelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å bedre tilbudet til mennesker med alvorlig psykisk lidelse vil Regjeringen opprette ti ACT-team. – Dette vil bidra til at mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, ofte med store rusproblemer i tillegg, kan få hjelp i kommunen, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Opprettelsen av de ti ACT-teamene (aktivt oppsøkende behandlingsteam som jobber tverrfaglig og på tvers av flere sektorer) følger opp regjeringens samhandlingsreform med å styrke tjenestene nærmere der folk bor, og innebærer et tett samarbeid mellom kommunene og distriktspsykiatriske sentra.

– Jeg tror denne arbeidsformen får det beste ut av både spesialisthelsetjenesten og kommunene, til stor nytte for brukerne. Dette skal ikke være noe kontorteam, understreker Hanssen.

ACT-teamene skal drive oppsøkende virksomhet mot målgruppen, enten de er hjemme, på jobb eller i skole.

Teamene skal ha en oppsøkende og pågående arbeidsform, god bemanning og gi økt kontakt med pasienten (daglig eller ukentlig).

Det vil også bli lagt vekt på oppfølging av medikasjon, familiestøtte og samarbeid med andre aktører. Teamene skal også kunne bidra til stabilisering av kriser og yte langvarig støtte.

Regjeringen vil følge opp med midler til etablering av ytterligere team over sommeren.

Det innvilges tilskudd til følgende ti ACT- team;

1. DPS Aust-Agder - Kommuner: Grimstad og Arendal 1,2 mill
2. DPS Solvang - Kommune: Kristiansand 2 mill
3. Skien DPS - Kommune: Skien 1,4 mill
4. Kongsberg DPS - Kommuner: Kongsberg og Øvre Eiker 1 mill
5. Drammen DPS - Kommuner: Drammen og Lier 2 mill
6. Follo DPS - Kommuner:Frogn, ÅS, Oppegård, Ski, Nesodden og Vestby 2 mill
7. Tiller DPS, - Kommuner:Trondheim, Klæbu, Melhus og Rusbehandling Midt- Norge HF 2 mill
8. Ålesund DPS - Kommuner: Sula, Ålesund og Skodje 2 mill
9. Jæren DPS - Kommuner: Time, Klepp, Hå og Gjesdal 1,5 mill
10. Kronstad DPS - Bydel/kommuner:Bergenshus, Årstad, Ytrebygda bydeler 1,8 mill