Historisk arkiv

Vil øke behandlingskapasiteten for influensasyke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil legge til rette for at fastlegene får øke bemanningen for å håndtere pasienter som trenger behandling etter å ha blitt syke av influensapandemien. – Jeg har derfor besluttet at vi umiddelbart setter i gang arbeidet for å få på plass de nødvendige formalitetene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ha dialog med Legeforeningen, KS og Oslo kommune for å få til en mest mulig smidig prosess.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen (midten) sammen med helsedirektør Bjørn-Inge Larsen og overlege Bjørn Iversen fra Folkehelseinstituttet. Last ned bilde i stor størrelse fra Flickr.

Se video fra dagens pressekonferansen her

Samtidig understreker Strøm-Erichsen at fastlegene allerede har anledning til å ta inn ekstra personell for å sette vaksine.

– Den nye forskriften vil ivareta den ekstra belastningen et økende antall syke og smittede kan medføre for fastlegepraksisene, sier Strøm-Erichsen.

Godt forberedt

Norske helsemyndigheter er godt forberedt på å håndtere en pandemi. Norge var tidlig ute og har bestilt vaksine til hele befolkningen.

– Vi er derfor blant de første landene som mottar vaksine og slik sett i en heldig situasjon. Mange kommuner er godt i gang med vaksinasjon av risikogruppene. De andre vil følge etter hvert som vaksinen blir sendt ut til kommunene, sier Strøm-Erichsen.

Anbefaler vaksine til alle

Helse- og omsorgsdepartementet følger situasjonen nøye og vil påse at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fullt trykk på arbeidet med å få distribuert vaksinen så fort den kommer til landet, samt å bistå kommunene i deres arbeid.

I første omgang vil de som er definert å tilhøre risikogrupper, altså gravide, personer med diabetes og en del kroniske sykdommer.

Helsedirektoratet har på dagens kriseutvalgsmøte bestemt seg for å anbefale hele befolkningen å vaksinere seg etter at risikogruppene har fått vaksinen.

Vaksinen blir distribuert etter hvert som vi mottar den

De første 300.000 dosene er allerede distribuert. Så langt har Norge mottatt 466.000 doser med vaksine. Av disse er 300.000 doser allerede godkjent og sendt ut til kommuner og helseforetak.

Etter hvert som nye doser blir godkjent vil disse bli distribuert fortløpende. I løpet av de tre neste ukene vil Norge motta ytterligere 700.000 doser.

I midten av november regner man med at alle som ønsker i prioriterte grupper skal ha fått tilbud om vaksine.

Kommunene har ansvaret lokalt

Det er kommunene som er ansvarlig for gjennomføring av vaksinasjon lokalt, og de velger selv hvordan de vil gjennomføre dette, enten i form av massevaksinasjon eller gjennom avtale med fastleger eller andre aktører.

Kommunene er også ansvarlig for at innbyggerne blir informert om hvor og når det blir vaksinering.

Fylkesmennene har forsikret Helsedirektoratet om at alle kommuner har planer og kan gjennomføre vaksinasjoner. Nå er det viktig at kommunene tar i bruk det informasjonsmateriell som er sendt ut.

Alle må ta ansvar

Selv om de fleste ikke vil bli alvorlig rammet av pandemien, rammer den enkelte grupper hardere enn det vi kjenner til fra andre typer influensaer.

– Smitten har allerede krevd ni dødsfall i Norge, og vi må være forberedt på at den vil ta ytterligere liv. Men vi kan alle bidra til å begrense smitten. Vi kan alle ta ansvar. De viktigste forhåndsreglene vil være enkle ting som det å vaske hendene og unngå å nyse på andre. I tillegg vil det å vaksinere seg være et viktig tiltak for å hindre spredning av pandemien, sier Strøm-Erichsen.