Historisk arkiv

Historisk arkiv

460 000 har fått frikort automatisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Siden 1. juni har 460 000 fått frikort for helsetjenester automatisk i posten når de har betalt 1.840 kroner i egenandeler. – Ordningen gjør at flere får oppfylt rettighetene sine på en enklere måte, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Alle som passerer frikortgrensen for egenandeler på helsetjenester og medisiner i løpet av et kalenderår, har krav på frikort. Før første juni måtte du selv samle kvitteringer og søke om frikort hos NAV.

– Nå kommer frikortet automatisk i posten etter at du har betalt 1.840 kroner i egenandeler. Har du betalt mer, blir det tilbakebetalt automatisk. Den nye ordningen sikrer at alle med rett til frikort får oppfylt rettigheten på en enklere måte, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Frikortet sendes sammen med en oversikt over egenandelene som er registrert på han eller henne. Målet er at alle får frikortet i posten innen tre uker etter at de har nådd frikortgrensen.

Egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon blir ikke registrert automatisk i år. Det er planlagt at også disse egenandelene skal registreres automatisk fra 2011. De som har denne typen reiser i dag, skal sende kvitteringene til Pasientreiser ANS i Skien for registrering i grunnlaget for frikort.

Den automatiske ordningen gjelder ikke frikort for egenandelstak 2. Dette er for eksempel egenandeler for behandling hos fysioterapeut og enkelte former for tannsykdommer.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har overtatt utsendelsen av frikort fra NAV. HELFO har opprettet en egen telefontjeneste i tillegg til nettsiden www.helfo.no/frikort for å bistå de som har spørsmål om ordningen. Frikorttelefonen har nummer 815 70 050.