Historisk arkiv

Bedre oppfølging av personer med utviklingshemming

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Det er viktig at personer som arbeider med utviklingshemmede vet hvordan de skal oppdage helseplager og forebygge sykdom, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. I dag åpnet hun et e-læringsprogram som skal heve kompetansen på dette området.

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Last ned bilde i stor størrelse til fri bruk fra Flickr.

Personer med utviklingshemming er ofte ikke selv i stand til å forstå hvordan de kan forebygge helseproblemer eller når de trenger helsehjelp.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning, NAKU, konkluderte i en rapport fra 2007 at det er det er manglende kunnskap og kompetanse i helseoppfølging av personer med utviklingshemming.

NAKU har derfor utviklet et opplæringsprogram som skal heve kompetansen hos tjenesteytere som til daglig yter tjenester til personer med utviklingshemming. Materialet tar opp sentrale sider ved helsetjenesten, helse generelt, helseforebyggende tiltak og helsesvikt med gjennomgang av noen aktuelle sykdommer.

Programmet består av fagtekster, filmer og animasjoner og legges nå ut til gratis benyttelse på NAKUs hjemmeside, www.naku.no.

– Målet er å bidra til at personer med utviklingshemming får styrket sitt helsetjenestetilbud. Mange personer med utviklingshemming går med helseplager som ikke blir oppdaget og derfor ikke behandlet. Det er behov for økt kunnskap og oppmerksomhet om disse forholdene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Programmet er særlig utarbeidet med tanke på de som ikke har formell utdanning som helsepersonell, men vil også bli viktig for ulike typer personell, pårørende og utdanningsinstitusjoner.

– Jeg oppfordrer kommunene og deres tjenesteytere og utdanningsinstitusjoner om å ta dette i bruk, sier helse- og omsorgsministeren.

Video med helse- og omsorgsministeren (fra http://www.naku.no):

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube