Historisk arkiv

Historisk arkiv

Får frikort uten å søke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. juni skal alle få frikort for helsetjenester og medisiner automatisk når de har betalt 1.840 kroner i egenandeler. - Den nye ordningen gjør at flere får oppfylt sine rettigheter, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Fra 2011 skal også pasientreiser registreres automatisk.

Alle som passerer grensen for egenandeler på helsetjenester og medisiner i løpet av et kalenderår har krav på frikort. I dag må man selv samle kvitteringer og søke om frikort hos NAV. Det blir det slutt på fra 1.juni.

– Dette er et viktig bidrag til fornying og utvikling av en mer brukervennlig offentlig sektor, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nå vil frikortet komme automatisk i posten etter at man har betalt 1.840 kroner i egenandeler. Hvis man har betalt mer, blir det tilbakebetalt automatisk.

En automatisk ordning vil være spesielt gunstig for dem som ikke klarer å holde oversikt over betalte egenandeler.

– Dette vil derfor føre til at flere får oppfylt de rettighetene de har, sier Strøm-Erichsen.

Frikortet vil bli sendt til brukeren sammen med en oversikt over egenandelene som er registrert på ham eller henne. Målet er at alle skal få frikortet i posten innen tre uker etter at de har nådd frikortgrensen.

Egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon blir ikke registrert automatisk i år. De som har denne typen reiser, skal sende kvitteringene til Pasientreiser i Skien for registrering i grunnlaget for frikort. Det er et mål at også disse egenandelene skal registreres automatisk fra 2011.

Den nye ordningen gjelder ikke frikort for egenandelstak 2. Dette er for eksempel egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut og enkelte former for tannsykdommer.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) overtar utsendelsen av frikort fra NAV. HELFO har opprettet en egen telefontjeneste i tillegg til nettsiden for å bistå de som har spørsmål om den nye ordningen. Frikorttelefonen har nummer 815 70 050. Se også nettstedet: http://www.helfo.no/frikort.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube