Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ønsker mer kunnskap om skjenketider

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil ikke foreslå å innskrenke alkohollovens maksimaltid for skjenking på det nåværende tidspunkt. Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) har påbegynt et prosjekt hvor instituttet vil se på sammenhengen mellom vold og skjenketider i de 30 største byene i Norge. Det vil være viktig å se resultatene herfra før man gjør den endelige vurderingen.

- Jeg er glad for at vi nå får et enda bedre kunnskapsgrunnlag, og at vi kan basere oss på god og oppdatert informasjon fra norske byer om forholdet mellom vold og skjenketider, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Selv om vold ikke er det eneste momentet i vurderingen av denne saken, vil det være relevant at vi nå får en grundigere vurdering av sammenhengen mellom vold og skjenketider i norske byer.

Regjeringen vil om kort tid fremme en proposisjon for Stortinget med forslag til endringer i alkoholloven, for å følge opp andre saker som ble tatt opp i høringen. I den forbindelse vil Stortinget også bli informert om

Sirus sitt prosjekt og regjeringens vurderinger knyttet til ikke å foreslå endringer i skjenketidene på det nåværende tidspunkt. Sirus-rapporten vil trolig foreligge på senhøsten 2011. 

Kommunene har anledning til å sette skjenketidene til det tidspunktet de vil, innenfor rammene som er fastsatt.

Til toppen