Historisk arkiv

Historisk arkiv

Samhandlingsreformen nødvendig for å møte utfordringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner. – Ett år før samhandlingsreformen trer i kraft er vi godt i gang med å møte fremtidens helseutfordringer. Vi skal bli flinkere til å forebygge sykdom og gi pasientene bedre tilbud der de bor, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til samhandlingsreformen med ytterligere 200 millioner. – Ett år før samhandlingsreformen trer i kraft er vi godt i gang med å møte fremtidens helseutfordringer. Vi skal bli flinkere til å forebygge sykdom og gi pasientene bedre tilbud der de bor, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samhandlingsreformen trer i kraft 1.januar 2012. Det viktigste målet med reformen er at sykdom skal forebygges og behandles i en tidlig fase – der folk bor.
For neste år er det foreslått å øke satsingen med ytterligere 200 millioner kroner til totalt på 580 millioner kroner.
Kommunene vil kunne søke tilskudd til etablering av lokalmedisinske sentre og kommunesamarbeid fra en pott på totalt 145 millioner kroner. Til utvikling av samhandling innen psykisk helse og rus er det videreført 50 millioner kroner der sykehus og kommuner sammen kan søke.

- Dette gjør vi først og fremst fordi det er best for pasienten å få behandling så tidlig så mulig – og aller helst i nærmiljøet. Men også fellesskapet tjener på at vi unngår kostbar behandling på sykehus når pasientene kan få like god eller bedre behandling i kommunen der de bor, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Regjeringen foreslår at 44 millioner kroner går til forskning på samhandling. 50 millioner kroner skal gå til å utvikle og modernisere IT-løsninger i helsesektoren.

I året som har gått har 115 ulike samhandlingsprosjekter fra nord til sør fått støtte fra regjeringen. Over 300 kommuner er involvert i disse prosjektene – også på tvers av fylkesgrenser. 
- Vi ser at mange kommuner er godt i gang med å bygge ut sitt eget helsetilbud. Og vi ser at kommuner samarbeider med sykehus og med hverandre for å gi pasientene et bedre tilbud der de bor. Dette viser at samhandlingsreformen er en ønsket reform, sier helse- og omsorgsministeren.