Historisk arkiv

Historisk arkiv

10 millioner til Nevroplan 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommuner og frivillige organisasjoner mottar i år nærmere 10 millioner kroner i tilskudd for å sikre økt kunnskap og informasjon om nevrologiske skader og sykdommer og for å utvikle nye arbeidsformer og metoder. – Dette er et uttrykk for at Regjeringen er opptatt av å bedre situasjonen for denne brukergruppen, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Som en del av Omsorgsplan 2015 vil regjeringen legge fram en egen plan for personer med nevrologiske lidelser – Nevroplan 2015.

Personer med nevrologiske skader og sykdommer har ofte behov for et langvarig og svært omfattende tjenestetilbud i et samspill mellom den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

– Denne brukergruppen har hatt den sterkeste veksten i den kommunale omsorgstjenesten de siste årene, men har i motsetning til de andre større brukergruppene ikke vært fokusert og omfattet av handlingsplaner eller reformer. Vi vil derfor synliggjøre og løfte fram denne brukergruppen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Midlene i 2011 skal benyttes til tiltak for økt kunnskap og kompetanse blant pårørende og fagfolk, samt informasjonsarbeid.

På mange måter utfordrer brukere med nevrologiske skader og sykdommer til nytenkning om utformingen av de kommunale omsorgstjenestene. Det handler om egenmestring gjennom rehabilitering, tilrettelegging for fysisk aktivitet, deltakelse i arbeid og samfunnet for øvrig - og det handler om kompetanse med større vekt på faglig bredde og aktiv omsorg.

– Jeg er derfor glad for at flere kommuner nå utvikler nye arbeidsformer og metoder blant annet for aktivitet, trening, mestring etter funksjonssvikt og tverrfaglig samarbeid, sier Strøm-Erichsen.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter