Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

24 millioner kroner til samhandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet gir 24,3 millioner kroner til samhandling i kommunene. – Nå bygges det opp helsetjenester der folk bor. Jeg er glad for at vi kan støtte opp under dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med Aps Stanley Wirak på det som skal bli Sandnes helsehus. Her blir det også etablert en frisklivssentral.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sammen med Aps Stanley Wirak på det som skal bli Sandnes helsehus. Her blir det også etablert en frisklivssentral. (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Regjeringen har i år satt av totalt 133 millioner kroner til samhandling ute i kommunene. I juni ble 104 millioner kroner fordelt til samhandlingsprosjekter landet rundt. Nå deles 24,3 millioner kroner ut.

– Vi ser at det bygges opp bedre helsetjenester der folk bor. Og vi ser at det satses på forebygging av sykdom og tidlig behandling av sykdom. Mange kommuner satser på samhandling. Med midlene vi nå deler ut stimuleres enda flere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samhandlingsmidlene skal blant annet brukes til lokalmedisinske sentre der kommuner og sykehus samarbeider om å bygge opp gode lokale tjenester. Midlene går også til andre typer samarbeid om helse- og omsorgstjenester, både samarbeid mellom kommuner og sykehus og samarbeid kommuner imellom.

Forebygging av sykdom er et viktig mål med samhandlingsreformen. Derfor får også frisklivstilbud støtte. Dette er tilbud til dem med økt risiko for å utvikle sykdommer på grunn av levevaner. Noen trenger hjelp til å stumpe røyken. Andre trenger støtte til å legge om kostholdet eller komme i gang med fysisk aktivitet.

– Vi ønsker frisklivstilbud flere steder. Det er både en investering i livskvalitet for mange mennesker og en god samfunnsøkonomisk investering, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I tillegg til de 24 millioner kronene som deles ut nå er det gitt 2 millioner kroner til etablering av et nasjonalt telefonnummer til kommunale legevaktsentraler, og 4 millioner kroner er tildelt KS, som skal ha en rådgivende og understøttende rolle overfor kommunene i gjennomføringen av reformen.

Se hvilke prosjekter som får støtte nå.

Se hvilke prosjekter som fikk støtte i juni.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen