Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

27 millioner til samhandling innen psykisk helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

156 kommuner får nå 27 millioner kroner til å utvikle et forpliktende samarbeid innen psykisk helse. – Det er viktig at kommuner og helseforetak finner gode modeller for samarbeid om tilbudet til mennesker med psykiske lidelser, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Satsingen startet i 2009. Til sammen er nå 156 kommuner involvert i slike prosjekter. 12 nye samarbeid får tilskudd i 2011.

– Samarbeidsprosjektene skal ha særlig fokus på mennesker med alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer. De har ofte behov for tjenester fra flere ulike deler av helsetjenesten samtidig, og er dermed et godt eksempel på samhandlingsreformen i praksis, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Et prosjekt som nå får tilskudd er samarbeidet mellom Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge. Målet er å sikre god faglig kvalitet, gode pasientforløp og godt samarbeid ved utskrivelse av pasienter fra psykiatrisk sykehus til egen bolig i kommunen.

Følgende mottakere er nye fra 2011 (medsøkere i parentes):
Tromsø kommune - 500 000 kr
(Karlsøy kommune og Universitetssykehuset i Nord-Norge)                        

Vestvågøy kommune - 350 000 kr
(Moskenes og Flakstad kommuner, Nordlandssykehuset HF)                                  

Brønnøy kommune - 500 000 kr
(Vevelstad kommune, Helgelandssykehuset HF, NAV Brønnøy)                

Helse Bergen HF - 800.000 kr
(Bergen kommune)

         
Stavanger universitetssykehus - 400.000 kr
(Sola kommune, Kriminalomsorgen Sør- Vest, Nav Rogaland)

Karmøy kommune - 300.000 kr
(Helse Fonna, Mental Helse Karmøy)

Sykehuset Innlandet HF - 400.000 kr
(Kongsvinger, Eidsskog, Åsnes, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal kommune)

Bydel Søndre Nordstrand, Oslo kommune - 800.000 kr
(Oslo universitetssykehus)

Diakonhjemmet sykehus - 356.000 kr
(Oslo kommune og Helse Sør-Øst)

Notodden kommune - 500.000 kr
(Sykehuset Telemark HF)

Bamble kommune - 400.000 kr
(DPS Porsgrunn-Vestmar og Frisk Bris)

Kristiansand kommune - 500.000 kr
(Sykehuset Sørlandet HF)

I tillegg videreføres satsingen på oppsøkende behandlingsteam. Det gis i 2011 støtte til 14 ACT-team.

Se hele listen her.

For nærmere opplysninger om tildeling av tilskudd for 2011 kan Helsedirektoratet kontaktes.

Til toppen