Historisk arkiv

Bedre hjelp til mennesker med demens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Opptil halvparten av brukere på sykehjem som har sikre tegn på demens har ikke fått diagnosen. Nå viser erfaringer fra 26 kommuner at egne demensteam sikrer at flere får riktig diagnose. – Dermed kan også hjelpen de får tilpasses deres behov, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

26 kommuner har deltatt i et treårig program for utredning og diagnostisering av demens i forbindelse med regjeringens demensplan 2015.

Prosjektet har nå levert sin rapport. Den viser at demensteamene og koordinatorene har fanget opp 275 personer med mistanke av demens. Utredningen medførte at over halvparten mottok nye tilbud.

Får nye verktøy
– Dette viser at en målrettet satsing fører til at flere beboere på sykehjem får diagnosen demens og dermed en videre oppfølging som er tilpasset deres situasjon, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Erfaringene fra kommunene viser at demensteam bør være tverrfaglig sammensatt. Teamet bør ha ansvar for demensutredning, samt oppfølging av mennesker med demens og deres pårørende. Demensteamene har kunnskap om tiltak, støtte til familie og hvordan man kan takle utfordrende adferd, og gir ofte veiledning og undervisning til annet helse- og omsorgspersonell i kommunen.

– En forutsetning for å kunne gi riktig behandling og god omsorg til mennesker med demens er at tilstanden er tilstrekkelig utredet. De nye utredningsverktøyene og håndboken vil sette kommunene i stand til å yte bedre tjenester til personer med demens og styrke kvaliteten i demensomsorgen, sier Strøm-Erichsen.

Mange uten diagnose
Det er om lag 70.000 personer med demens i Norge. Samtidig viser undersøkelser at opptil 50 prosent av alle brukere i sykehjem, som viser sikre tegn på demens, ikke er blitt diagnostisert.

Som del av demensplan 2015 mottar nå alle norske kommuner veileder for utredning og diagnostisering av personer med demens og håndbok i etablering av demensteam.

– Dette er viktig. En diagnose gir pasienten, pårørende og hjelpeapparatet en realistisk mulighet for planlegging og iverksetting av nødvendige helsetiltak, sier Strøm-Erichsen.

Liste over modellkommuner

Helse Sør-Øst
Nordre Land
Sarpsborg
Fredrikstad
Rygge
Bærum
Nord og Uvdal
Rollag
Flesberg
Hol
Vinje
Grimstad
Arendal
Mandal
Horten

Helse Vest
Aurland
Osterøy
Tysnes

Helse Midt-Norge
Kristiansund
Tingvoll
Roan
Overhalla
Flatanger

Helse Nord
Rana
Narvik
Vadsø
Porsanger
Sortland

Håndbok om etablering og drift av demensteam: http://www.nordemens.no/ViewFile.aspx?itemID=2824

Verktøy for utredning av demens i sykehjem:
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?itemID=2806

Rapport fra modellkommuneprogrammet for utredning og diagnostisering av demens:
http://www.nordemens.no/?PageID=31&ItemID=2800  

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter