Historisk arkiv

E-resept innføres i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

16. november starter innføringen av e-resept i en rekke Vestfoldkommuner. Det vil øke sikkerheten for pasienter, leger og apotek.

I Vestfold vil kommunene Tønsberg, Sandefjord, Horten, Re, Tjøme, Stokke, Nøtterøy og Andebu tilknyttes ordningen fra 16. november. Larvik er en av pilotkommunene og har hatt systemet i ett år.

- Erfaringene fra Hordaland viser at e-resept så langt er en suksess. I Hordaland har 31 kommuner innført ordningen og det er sendt ut over 300.000 resepter siden våren 2010, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

E-resept gir sikrere rutiner og øker pasientsikkerheten. Det er forventet at e-resept får bukt med et økende samfunnsproblem: falske resepter. Dette fordi det er vesentlig vanskeligere å forfalske en resept som sendes elektronisk. Resepten ligger i en database slik at apotek eller bandasjist kan hente den opp uten at reseptbrukeren behøver å ha med seg papirresept. Slik blir hverdagen litt enklere for brukerne.

- E-resept vil kunne redusere faren for feilmedisinering ved at fastlegen kan få en samlet oversikt over pasientens legemiddelbruk og dermed forhindre for eksempel uheldige kombinasjoner av legemidler, sier Strøm-Erichsen.

Med e-resept lanseres også en ny nettjeneste: Mine resepter (www.mineresepter.no). Den gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

Der e-resept er innført kan man fortsatt få ekspedert sine gyldige papirresepter. Legen bruker også papirresept når pasienten skal til et apotek eller en bandasjist som ikke har innført e-resept ennå.

E-resept er til nå innført i 32 kommuner, hvorav 31 er i Hordaland. 143 legekontor, 60 apotek og 9 bandasjister bruker e-resept til daglig og godt over 300.000 resepter er sendt fra legene, siden de første e-reseptene så dagens lys, våren 2010. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å lede prosessen med nasjonal innføring og målet er at hele landet skal bruke e-resept i 2013. Ordningen skal innføres hos fastleger, avtalespesialister og ved legevakter, samt i alle apotek og hos bandasjister.

- Bruk av informasjonsteknologi (IKT) i helse- og omsorgssektoren er en av regjeringens viktigste virkemidler for et effektivt helsevesen, og her er e-resept en viktig del, sier Strøm-Erichsen. Regjeringens overordnede mål for e-helse er:

 • Tilgang til pasientopplysninger; Nødvendige pasientopplysninger skal være tilgjengengelige for behandlende helsepersonell ved behov.
 • Elektronisk informasjonsutveksling; All skriftlig utveksling av informasjon i helse- og omsorgssektoren skal skje elektronisk. 
 • Møte pasient og bruker på nett; Helse- og omsorgssektoren skal tilby kvalitetssikrede og brukervennlige nett-tjenester. 
 • Fagkunnskap til helsepersonell; Personell i alle deler av helsetjenesten skal ha enkel tilgang til god og oppdatert kunnskap.

Fakta om e-resept:

 • E-resept betyr elektronisk resept. 
 • E-resept er også navnet på den kjede av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk. 
 • E-resept er for pasienter, fastleger, avtalespesialister, legevakter, apotek og bandasjister.
 • Den som trenger resept vil ikke lengre få en papirresept i hånden. 
 • Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren. 
 • Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.
 • E-resept innføres for å gi tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser. 
 • Det er vesentlig vanskeligere å forfalske e-resepter enn papirresepter.  
 • Det pågår et arbeid som sikrer at også helseforetakene etter hvert kan gå over til elektronisk resepthåndtering.
 • Sykehusapotek vil kunne ekspedere e-resepter.
 • Helsedirektoratet leder prosessen med nasjonal innføring av e-resept og 
 • Samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører. 
 • E-resept innføres primært fylkesvis og først i Hordaland og Vestfold. 
 • Nasjonal innføring startet i juni 2011 og skal være sluttført i 2013.
 • Vestfoldkommuner som ikke starter i november 2011, får e-resept i første kvartal 2013.
 • Nettsiden Mine resepter gir pasienten oversikt over sine gyldige e-resepter. 
 • Brosjyrer om e-resept finnes i kommunesentra, legekontor, apotek og hos bandasjister.
 • Se www.eresept.no for mer informasjon.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter