Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren lanserer pasientsikkerhetskampanje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserer torsdag 27. januar pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” i Bergen.

Sted: Haukeland universitetssykehus, rom Atrium
Tid: Torsdag 27. januar kl. 12.00

Program:
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserer pasientsikkerhetskampanjen.

Stig Harthug og klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus forteller om pilotprosjektet trygg kirurgi.

Mediekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Vigerust, 90 12 46 97