Historisk arkiv

Kampanje skal redusere pasientskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag lanseres kampanjen ”I trygge hender” som har som mål å redusere pasientskader i helsetjenesten. - Vi skal redusere feilmedisinering og få ned antallet pasienter med sykehusinfeksjoner, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpner pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender". Foto: Haukeland universitetssjukehus.

Som et i ledd pasientsikkerhetskampanjen som starter i dag skal samtlige av landets sykehus finne ut hvor mange pasientskader de har.

– Vi skal måle det som virkelig teller: Hvordan det går med pasientene. Resultatene skal brukes til å gjøre tjenestene bedre og tryggere, sier helse- og omsorgsministeren.

I kampanjen er det i første omgang fire områder med stort potensial for forbedringer:

  • For å hindre sykehusinfeksjoner blir det innført en egen sjekkliste for operasjoner.
  • For å hindre feilmedisinering skal alle pasienter få sin en egen liste over hvilke legemidler de skal bruke. Listen skal fylles ut av fastlegen eller sykehuset som behandler pasienten. Feilmedisinering på sykehjem skal forhindres ved at beboerne får en jevnlig gjennomgang av medisinbruken sin. 
  • Pasienter med hjerneslag skal behandles etter nye retningslinjer.
  • Forbedringer innen psykisk helsevern. Er under utredning av ekspertgruppe.

Flere land har gjennomført pasientsikkerhetskampanjer. Den norske kampanjen er den første som finner sted både i sykehusene og i kommunehelsetjenesten, og skal også inkludere psykisk helsevern. Fra andre land vet vi at om lag 10 prosent av alle som blir lagt inn på sykehus blir skadet eller utsatt for unødig lidelse.

– Når du er syk eller skadet er du sårbar. Du trenger ikke bare behandling. Du har også behov for å vite at du er i trygge hender når du ikke greier å ta vare på deg selv. Denne tryggheten skal helsetjenesten gi. Og det er det viktigste målet med den nye kampanjen for pasientsikkerhet, sier helse- og omsorgsministeren.

Pasientsikkerhetskampanjen kommer til å vare i tre år.     

Les mer om kampanjen på http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter