Historisk arkiv

Historisk arkiv

Kortere ventetid hos fastlegen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kortere ventetid på time hos fastlegen, flere hjemmebesøk og bedre tilgjengelighet på telefon. Det er blant kravene i forslaget til revidert fastlegeforskrift, som helse- og omsorgsdepartementet nå sender ut på høring.

– Fastlegene er helt sentrale for å nå målene i samhandlingsreformen. For å få til bedre forebygging, mer av tjenestetilbudet i kommunene og mer helhetlige tjenester, må vi bygge videre på den gode fastlegeordningen og sikre god tilgjengelighet til fastlegene for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår en rekke endringer som vil komme pasientene til gode:

  • Kortere ventetid på time hos fastlegen. Det ligger to alternativer i forslaget: Pasienten skal få time innen 48 timer, eller 5 virkedager. 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen 2 minutter. 
  • Fastlegene skal ta større ansvar for alle pasientene på sine lister – også de som ikke selv tar kontakt med fastlegen. I tillegg stiller vi krav til kvaliteten på tjenestene.
  • Fastlegene forventes å gjennomføre hjemmebesøk i større grad enn i dag.
  • Fastlegene skal gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig for å bedre tilbudet.
  • Fastlegene skal være pasientens faste kontaktpunkt gjennom hele pasientforløpet.
  • Dersom pasienten har høy risiko for legemiddelrelaterte problemer, skal fastlegen gjennomgå legemidlene.
  • Der det avdekkes høy risiko for utvikling eller forverring av sykdom/funksjonssvikt, skal fastlegen komme tidlig i inngrep.

I dag reguleres en rekke forhold i fastlegeordningen av fastelegeavtaler, det vil si individuelle avtaler som inngås mellom kommune og den enkelte fastlege.

Nå foreslås det å fastlegge overordnede rammer for fastlegene i forskrift.

– Det er kommunene som har ansvaret for fastlegeordningen. Med den reviderte forskriften vil fastlegene bli bedre integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er helt avgjørende med godt samarbeid for å utnytte fastlegenes kompetanse på en enda bedre måte sier Strøm-Erichsen.

Les høringsdokumentene til ny fastlegeforskrift

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter