Historisk arkiv

Kvalitetsmål skal gi bedre behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren har igangsatt et arbeid med å måle kvalitet av behandling ved norske sykehus. – Jeg mener at det er viktig at pasientene har informasjon om sitt sykehus, og at sykehusene kan bruke dette i sitt forbedringsarbeid, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren har igangsatt et arbeid med å måle kvalitet av behandling ved norske sykehus. – Jeg mener at det er viktig at pasientene har informasjon om sitt sykehus, og at sykehusene kan bruke dette i sitt forbedringsarbeid, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– I dag har vi de første tallene for noen av kvalitetsmålene, og gjør disse tilgjengelig for alle, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Som et ledd i regjeringens satsing på kvalitet i helsetjenesten presenterte helse- og omsorgsministeren fredag kvalitetstall for behandlingsforløp for tykktarmskreft, lungekreft og brystkreft, fødselsrifter, amputasjoner blant pasienter med diabetes samt psykisk helsevern.

– Dette skal gi oss økt kunnskap og dermed sikre bedre behandling for en rekke sykdommer. Ved at vi nå får disse målene, kan vi sammenlikne tilbudet mellom sykehusene – og dermed finne ut hvordan vi kan sikre et best mulig behandlingstilbud, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Åpenhet
Tallene for kreftbehandling viser en god del variasjon mellom de ulike sykehusene.  Variasjonene er større innad i hver helseregion enn mellom regionene.

– Kvalitetsindikatorene viser at det er et potensial for forbedring ved en del sykehus, og mulighet for å lære av hverandre, sier Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsministeren understreker imidlertid at disse kvalitetsindikatorene ikke bare skal brukes i kvalitetsarbeidet i sykehusene.

– Vi er opptatt av åpenhet i helsetjenesten. Pasientene skal selv kunne gå inn og se på resultatene for sitt sykehus. Denne informasjonen blir derfor nå lett tilgjengelig på nett, sier Strøm-Erichsen.

Kvalitetstallene blir publisert på http://www.frittsykehusvalg.no, og vil også være tilgjengelig på den nasjonale helseportalen som lanseres i sommer.

Overlevelse og tidsfrister
– I løpet av sommeren får vi også tall som viser fem års overlevelse for de samme kreftformene. Dette gir oss ytterligere kunnskaper som skal brukes i arbeidet med å styrke kreftbehandlingen og ytterligere bedre overlevelsen, sier Strøm-Erichsen.

De åtte kvalitetsindikatorene som nå publiseres er de første i en rekke indikatorer som vil bli gjort tilgjengelig.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter