Historisk arkiv

Norge i verdenstoppen mot hjerneslag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye tall fra OECD viser at antall pasienter som dør innen 30 dager etter blodpropp i hjernen er redusert til 2,8 prosent i 2009, ned fra 6,1 prosent i 2000. - Dette er gode resultater som viser at det nytter å satse på å bedre kvaliteten i behandlingen slik regjeringen har lagt opp til, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Nye tall fra OECD viser at antall pasienter som dør innen 30 dager etter blodpropp i hjernen er redusert til 2,8 prosent i 2009, ned fra 6,1 prosent i 2000. - Dette er gode resultater som viser at det nytter å satse på å bedre kvaliteten i behandlingen slik regjeringen har lagt opp til, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

OECD- tallene, som ble offentliggjort i dag, viser at bare Korea, Japan og Danmark har lavere dødelighet enn Norge.

- For å redusere dødeligheten ytterligere og redusere skadevirkningene introduserer vi ny moderne behandling for som kan hjelpe inntil 20 prosenter av pasientene under 80 år, sier Strøm- Erichsen.

Andelen som fikk denne behandlingen økte med 1,6 prosent til 9,4 prosent fra 1. til 2. tertial i 2011. Dette viser resultater som Helsedirektoratet offentliggjør i dag som et ledd i Regjeringens kvalitetsmålinger av sykehusene.

- Dette er gode resultater som viser at det nytter å satse på å bedre kvaliteten av behandlingen. Vi har grunn til å være stolte av dagens resultater, men jeg vil fortsette arbeidet for å få ned dødeligheten ytterligere. En viktig del av arbeidet mot hjerneslag er at flere får den nye moderne akutt blodproppoppløsende behandlingen. Målet på sikt er at 20 prosent av alle pasienter under 80 år skal få denne, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

Hjerneslag er oftest forårsaket av blodpropp (85 prosent) og kalles da hjerneinfarkt. Trombolyse er en behandling som løser opp blodproppen ved hjelp av medisiner. Behandlingen bør gis innen 4,5 timer etter at symptomene begynte. De vanligste symptomer på hjerneslag er plutselig lammelse i den ene siden av ansiktet og kroppen, og vanskeligheter med å snakke. Det er laget retningslinjer som regulerer hvordan medisinen skal brukes og hvilke pasienter som trygt kan få medisinen og kan ha nytte av den. For eldre over 80 år vil trombolysebehandling vanligvis ikke være aktuelt. Beregning av andelen som får trombolysebehandlinger inkluderer derfor kun pasienter til og med 80 år.
 
Helse Vest best på rask behandling mot hjerneslag
Andelen som får trombolysebehandling har økt i alle de regionale helseforetakene, unntatt Helse Sør-Øst, men det er betydelige variasjoner mellom de regionale helseforetakene. I Helse Vest økte andelen med trombolysebehandling fra 11,1 prosent i 1. tertial 17,6 prosent i 2. tertial. I Helse Midt-Norge fikk 9,7 prosent av pasientene med hjerneinfarkt trombolyse, i Helse Sør-Øst 7,1 prosent og i Helse Nord 5,9 prosent.

- Vi vil følge opp disse tallene med styringskrav i oppdragsdokumentet også for 2012. Målet er en ytterligere økning av trombolysebehandling, og mindre variasjon mellom helseforetak og regioner, sier Strøm-Erichsen.

Den nasjonale indikatoren trombolysebehandling ble innført i 2011, og inngår som styringsindikator i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. Hjerneslagbehandling inngår også som innsatsområde i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”.
   
Sykehuset Telemark er pilot for kampanjens tiltak knyttet til hjerneslagbehandling. Sykehuset økte andel pasienter som fikk trombolysebehandling fra 8,5 prosent i 1. tertial til 13 prosent i 2. tertial 2011.

Les mer om resultater knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene på helsenorge.no. For mer informasjon om pasientsikkerhetskampanjen – I trygge hender og tiltak knyttet til hjerneslag, gå til pasientsikkerhetskampanjen.no  
 

Les helse OECD-rapporten her

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter