Historisk arkiv

Historisk arkiv

Rett til hjelp hos fastlegen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I et nytt rundskriv slår Helse- og omsorgsdepartementet fast at regelverket ikke åpner for at fastleger kan reservere seg mot bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner når de utfører oppgaver på vegne av kommunen. Alle i Norge har rett til å få allmennlegetjenester hos sin fastlege.

I et nytt rundskriv slår Helse- og omsorgsdepartementet fast at regelverket ikke åpner for at fastleger kan reservere seg mot bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner når de utfører oppgaver på vegne av kommunen. Alle i Norge har rett til å få allmennlegetjenester hos sin fastlege.  

- Fastleger kan ikke reservere seg mot oppgaver som å skrive ut resept på p-piller, henvise lesbiske par til utredning for assistert befruktning eller andre fastlegeoppgaver. Pasientene skal være trygge på at fastleger tilbyr folk tjenestene de har rett på, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det følger av fastlegeforskriften og merknadene til forskriften at fastlegen skal utføre nødvendige allmennlegetjenester og henvise til andre helsetjenester etter behov. Det er ikke gitt noen regelfestede unntak som åpner for at fastlegen kan reservere seg mot å utføre bestemte oppgaver av samvittighetsgrunner, heller ikke etter avtale med kommunen.

Dette betyr at fastleger ikke har adgang til å reservere seg mot å henvise par til assistert befruktning eller andre lov- og forskriftspålagte oppgaver, slik som oppgaver knyttet til prevensjon og familieplanlegging og henvisning til abort.

Les rundskrivet om reservasjonsretten hos fastleger

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter