Historisk arkiv

Historisk arkiv

Satser på IKT i helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasienter og brukere skal møte et mer moderne helsevesen. – Derfor lager vi nå en stortingsmelding om helsetjenester i en digital hverdag, og en egen helseportal for innbyggerne, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Helsetjenesten må i større grad enn i dag involvere brukere og pasienter. Jeg mener at pasienten må settes i stand til å være en aktiv deltaker i spørsmål rundt sin egen helse. Det betyr blant annet at vi må satse sterkt på digitale tjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om helsetjenester i en digital hverdag, som skal legges fram våren 2012. Det skal også lages en egen helseportal rettet mot befolkningen. Denne skal lanseres i juni.

Styrker pasientenes rolle
I stortingsmeldingen vil vi bygge videre på samhandlingsreformens tanke om at pasientene skal møte en helhetlig helse- og omsorgstjeneste.

– Målet er at vi skal styrke pasientens rolle, blant annet ved at pasienten i mye større grad skal få tilgang til informasjon om eget pasientforhold. Vi vet at brukerne forventer å møte helse- og omsorgstjenestene på en moderne og effektiv måte, sier Strøm-Erichsen.

Helseportalen som lanseres i juni skal være inngangsporten til det offentlige helsevesenet. Her skal pasienten få hjelp til finne fram i mangfoldet av helsetjenester – og fortelle pasientene hvilke rettigheter de har.

Krav til elektronisk kommunikasjon
Helse- og omsorgsministeren understreker også at effektiv IKT-bruk vil gi både kvalitetsforbedringer og kunne være ressursbesparende.

– Vi har blant annet sett at helseopplysninger har blitt sendt rundt med diskett. Slik kan vi ikke ha det. Elektronisk samhandling forutsetter at alle kommuniserer på samme ”kanal” og tar i bruk standardiserte løsninger. I høringen på ny kommunal helse- og omsorgslov foreslo vi krav til elektronisk dokumentasjon og kommunikasjon av helseopplysninger på standardiserte løsninger, sier Strøm-Erichsen. 

Telemedisin og andre teknologiske løsninger kan bidra til at pasienter slipper å reise til sykehus for å få behandling, kan bo hjemme lengre og få et bedre lokalt helsetilbud.

– Slike tilbud kan gjøre hverdagen både tryggere og lettere for personer med ulike hjelpebehov. Teknologien finnes ofte allerede i dag, men bruken er lav. Vi blir flere eldre i Norge og flere med ulike pleiebehov. Da er det viktig at vi bruker de mulighetene vi har til å gi flest mulig et best mulig tilbud, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter