Historisk arkiv

Satser på kvinnehelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil fra 2012 opprette i alt 25 nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjensten. De nasjonale tjenestene bidrar til økt kunnskap på områder der det er behov for oppbygging av kompetanse. Seks av kompetansetjenestene omfatter kvinnehelse.

Regjeringen vil fra 2012 opprette i alt 25 nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjensten.  De nasjonale tjenestene bidrar til økt kunnskap på områder der det er behov for oppbygging av kompetanse. Seks av kompetansetjenestene omfatter kvinnehelse.

- Vi har særlig lagt vekt på kvinnehelse fordi vi ønsker å styrke forskning og kunnskap om sykdom som rammer kvinner. Vi vet at de foreksempel kan ha andre symptomer enn menn så dette er viktig for å sikre et likeverdig behandlingstilbud, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen.

Fem av kompetansetjenestene omfatter rus og psykisk helsevern, to omfatter utsatte barnegrupper, mens de øvrige omfatter medisinske spesialiteter hvor det er særlig behov for likeverdig tilgang til høyspesialisert behandling og kompetanse. 

Det opprettes blant annet en nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige.

- Vi har sett at det er behov for å etablere et samlende senter for kompetansearbeid innen rusområdet. Et samlende senter for kompetansearbeid innen rusområdet vil være med på å styrke kunnskap og kvaliteten i tilbudet til pasientene, sier Strøm-Erichsen.

Nye nasjonale behandlingstjenester (tidligere landsfunksjoner)

Helse Sør-Øst:

 1. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev
 2. Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader
 3. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn 
 4. Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom 
 5. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi)
 6. Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi
 7. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis 
 8. Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom 
 9. Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering av pasienter med særlige behov

Helse Vest:

 1. Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler
 2. Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom 
 3. Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Nye flerregionale behandlingstjenester

Helse Sør-Øst/Helse Midt-Norge:

 1. Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS)

Helse Sør-Øst/Helse Vest:

 1. Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom, jf. brev av 7.7.2011

Nye nasjonale kompetansetjenester

Helse Sør-Øst:

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring, helse og alderspsykiatri
 2. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering
 3. Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri
 4. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 5. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 6. Nasjonal kompetansetjeneste for kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser (dobbeltdiagnoser)
 7. Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner.
 8. Nasjonal kompetansetjeneste for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Helse Midt-Norge:

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Helse Nord:

 1. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer
 2. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter