Historisk arkiv

Historisk arkiv

Støtter samhandling med 133 millioner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommuner over hele landet forbereder seg nå på samhandlingsreformen. – Nå støtter vi lokal samhandling i kommuner fra nord til sør. Totalt 133 millioner kroner skal deles ut i år, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samhandlingsreformen trer i kraft 1.januar neste år. De viktigste målene med reformen er bedre helsetjenester der folk bor, tidlig behandling av sykdom og mer forebygging.

– Mange kommuner er allerede godt i gang med å bygge opp helse- og omsorgstjenestene sine. Engasjementet er stort. Vi har mottatt flere hundre søknader om samhandlingsmidler. Nå deler vi ut 104,6 millioner kroner til prosjekter over hele landet. Resten fordeles i august, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samhandlingsmidlene skal blant annet brukes til lokalmedisinske sentre der kommuner og sykehus samarbeider om å bygge opp gode lokale tjenester. Midlene går også til andre typer samarbeid om helse- og omsorgstjenester, både samarbeid mellom kommuner og sykehus og samarbeid kommuner imellom.


Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte Sagene lokalmedisinske senter i Oslo som har fått 700.000 kroner i samhandlingmidler.

– Pasienter skal slippe å reise mange mil til sykehus for å få enkel oppfølging og behandling hvis de kan få et like godt eller bedre tilbud i nærmiljøet sitt, sier helse- og omsorgsministeren.

Forebygging av sykdom er et viktig mål med samhandlingsreformen. Derfor får også frisklivstilbud over hele landet støtte. Dette er tilbud til dem med økt risiko for å utvikle sykdommer på grunn av levevaner. Noen trenger hjelp til å stumpe røyken. Andre trenger støtte til å legge om kostholdet eller komme i gang med fysisk aktivitet.

– Ved å etablere frisklivstilbud flere steder vil vi kunne forebygge og begrense sykdom. Det er en investering i livskvalitet for mange mennesker og en god samfunnsøkonomisk investering, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Last ned kommuneoversikt (pdf) 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter