Historisk arkiv

Bedre pasientsikkerhet med nasjonal kjernejournal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal kjernejournal vil være en samling av viktige og kritiske helseopplysninger om den enkelte pasient. Journalen vil være tilgjengelig for relevant helsepersonell uavhengig av hvor i landet du blir syk.

- I en akuttsituasjon kan liv reddes dersom helsepersonell raskt for tilgang til grunnleggende og avgjørende helseopplysninger om en pasient. Det kan for eksempel forhindre feilmedisinering, noe som kan være livstruende, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kjernejournal er et ledd i regjeringens IKT-satsing, og allerede i år er det satt av 85 millioner kroner til dette arbeidet. I 2013 vil Helsedirektoratet starte et pilotprosjekt på vegene av Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny bestemmelse i helseregisterloven som gir hjemmel for etablering av nasjonal kjernejournal.

Kjernejournalen vil ikke gi helsepersonell tilgang til flere eller andre opplysninger enn i dag, men tilgangen gis på en mer hensiktsmessig måte. Forslaget ivaretar pasientenes integritet og de helsefaglige behovene på en god og praktisk gjennomførbar måte.

Hver enkelt person skal selv kunne bestemme om han eller hun ønsker en kjernejournal.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter