Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

En verdig eldreomsorg og bedre tilbud til demente

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen fortsetter arbeidet med å gi våre eldre en god og verdig alderdom. Det foreslås å styrke tiltakene i Omsorgsplan 2015 med 187,5 millioner kroner i 2013.

- Vi legger grunnlaget for at målet om tilsagn om tilskudd til 12 000 heldøgns omsorgsplasser kan nås, og at flere mennesker med demens kan få et meningsfullt dagtilbud, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

- Alle mennesker skal ha muligheter for en god og aktiv alderdom, og få den hjelpen de trenger hjelp når de trenger den. Målet er en eldreomsorg som sikrer de eldre et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Styrker demenstilbudet med 100 millioner kroner

Regjeringen styrker stimuleringstilskuddet for etablering av dagtilbud til mennesker med demens med 100 millioner kroner. Dagtilbudet skal være meningsfylt for den syke og avlaste pårørende. I mange tilfeller kan slike tilbud bidra til å hindre eller utsette institusjonsinnleggelse. Målet er å lovfeste plikten for kommunene til å tilby tilbud på dagtid til mennesker med demens.

- Demenssykdommer er alvorlig. Sykdommen rammer også familien og nære omgivelser. Vi må bidra til at pasienter og pårørende kan oppleve trygghet, mening og livskvalitet i en vanskelig tid, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Investeringer i heldøgns omsorgplasser

Regjeringen vil stimulere til at kommunene satser sterkere på heldøgns omsorgsplasser. Vi foreslår å bevilge 87,5 millioner kroner til 1750 heldøgns plasser i 2013. Regjeringen øker også den maksimale anleggskostnaden. Samlet tilsagnsramme for disse plassene blir da 1,715 milliarder kroner. 

Les mer om statsbudsjettet 2013

 

 Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen