Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet:

God kvalitet – trygge tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Budskapet i denne meldingen er tydelig: Vi prioriterer kvalitet ved å sette pasienten i sentrum, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han fredag la frem den første stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.

– Budskapet i denne meldingen er tydelig: Vi prioriterer kvalitet ved å sette pasienten i sentrum, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han fredag la frem den første stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet som dekker hele helse- og omsorgstjenesten.

I stortingsmeldingen legges det vekt på å utvikle en mer brukerorientert helse- og omsorgstjeneste, med økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk demonstrert arbeidet med pasientsikkerhet ved Sykehuset i Vestfold.
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre fikk demonstrert arbeidet med pasientsikkerhet ved Sykehuset i Vestfold. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Sentrale tiltak er:

  • Etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet, der målet er færre pasientskader, bedre kultur i arbeidet med pasientens sikkerhet, sterkere involvering av kommunene og tydeligere involvering av pasienter, pårørende og brukere.
  • Etablere permanent undersøkelsesenhet i Statens helsetilsyn, som rykker ut ved varsler om alvorlige hendelser.
  • Gjennomføre en bred utredning om samfunnets oppfølging av alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten. Pårørende skal involveres i dette arbeidet.
  • Sende på høring et forslag om lovendring for å styrke pasienter og pårørendes rettsstilling i tilsynssaker.Gjennomføre et nasjonalt forsøk med kvalitetsbasert finansiering i spesialisthelsetjenesten, der en andel av bevilgningen gjøres avhengig av måloppnåelse for bedre kvalitet og bedre sikkerhet.
  • Utvikle og publisere flere kvalitetsindikatorer og utrede etablering av et nasjonalt register for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

- Pasienter og brukere skal oppleve at de blir ivaretatt, sett og hørt. Aktiv medbestemmelse kan bidra til bedre resultater for pasienten og bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å trekke pasienter, brukere og pårørende mer aktivt inn i beslutninger om eget omsorgstilbud eller behandlingsopplegg, sa Støre.

For å lære av uønskede hendelser og feil og for å bedre kvaliteten på tjenestene, er kunnskap om kvaliteten og pasientsikkerhet, og åpenhet om resultatene viktig.

- Måling av kvalitet og åpenhet om resultatene skal stå sentralt i utviklingen av helsetjenestene. Systemene for å avdekke og lære av uønskede hendelser og feil må bli bedre, sa Støre.

Les hele meldingen "God kvalitet – trygge tjenester"

Se bilder på Flickr

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen