Historisk arkiv

Narkolepsi – alle steiner skal snus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Det er alvorlig at så mange barn har fått narkolepsi, og at det kan ha en sammenheng med vaksinen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Norge deltar i en større europeisk undersøkelse som ser på sammenheng mellom Pandemrix og narkolepsi. Endelig rapport ventes i månedsskifte februar/mars 2012, og vil bli offentliggjort så snart den er ferdig.

- I denne saken skal alle steiner snus, sier Strøm-Erichsen.

- Jeg er opptatt av at barna og familiene deres sikres god og tett oppfølging i helsetjenesten. Vi styrker nå kompetanse og kunnskap om narkolepsi.  Jeg vil selv også ta initiativ til å møte barna og deres pårørende, sier Strøm-Erichsen.

Pasientskadeloven sikrer at de som sannsynligvis har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix, får erstatning

Det har vært gjennomført omfattende gjennomganger/evalueringer av helsemyndighetenes håndtering av pandemien, ikke bare av spørsmålet om vaksinering. Etatene har selv gjennomført slike gjennomganger, men viktigst er den omfattende evalueringen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt en rekke internasjonale evalueringer. Både nasjonalt og internasjonalt pågår det fortsatt forskning..

- Vi går nøye gjennom alle evalueringer og rapporter og vil legge fram en ny pandemiplan i løpet av året. Vi har hele tiden vært svært opptatt av åpenhet og at alle steiner skal snus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter