Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny turnustjeneste for leger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt forskriftsendringer som innfører en ny ordning for legers turnustjeneste. Turnustjenesten vil inngå som del av spesialistutdanningen, og målet er fortsatt er at den skal være en faglig kvalifisering av nyutdannede leger.

- Turnustjenesten for leger har i de siste årene vært under et stort press. Det har vært en god og konstruktiv dialog med alle involverte for å få på plass en ny ordning. Vi har nå kommet frem til en ordning som både vil sikre god fordeling av turnusleger og gi en god oppstart i videre spesialisering, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Turnusordningen gjøres søknadsbasert og mer lik ordinære ansettelser i arbeidslivet.

Det opprettes ikke nye stillinger for nyutdannede leger, de søker etter ny ordning på de samme turnusstillingene som tidligere ble fordelt etter loddtrekning.

Stillinger skal lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal, mens tilsetting skjer lokalt.

- Kandidatene får nå et reelt valg om arbeidssted. Arbeidsgivere får mer innflytelse på ansettelsene. Ansettelsene i stillingene i turnustjenesten skal reguleres av arbeidslivets regler, sier Støre.

Gjennomført turnus vil fortsatt være et absolutt krav for å arbeide selvstendig som fastlege eller i kommunal legevakt.

- Leger som ikke søker turnustjeneste umiddelbart etter endt studie, kan dersom de ønsker det på et senere tidspunkt søke turnustjeneste for å begynne på spesialistutdannelse, sier Støre.

Samtidig med denne omleggingen, gis leger med norsk medisinsk embetseksamen autorisasjon etter bestått medisinsk embetseksamen.

- Dette er i tråd med utviklingen i andre EØS-land. Det vil være mulig å ta arbeid som lege også før turnustjenesten er gjennomført, under forutsetning av at arbeidsgiveren legger til rette for en forsvarlig yrkesutøvelse, sier helse- og omsorgsministeren.

Legene vil få autorisasjon etter bestått medisinsk embetseksamen. Overgangsordninger ivaretar de som allerede har påbegynt medisinstudiet.

Departementet opprettholder ordningen med at turnusleger som blir gravide eller sykemeldt under gjennomføring av turnustjenesten kan komme tilbake til turnusstillingen etter endt permisjon.

Dagens ordning opprettholdes som en overgangsordning for de som nå er i turnustjeneste eller har fått utsatt tjenesten.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen