Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt femårig program for kvalitet og pasientsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Et helsevesen av god kvalitet setter pasienten i sentrum. Derfor vil vi styrke arbeidet med pasientsikkerhet ved å etablere et femårig program i helse- og omsorgstjenesten fra 2014, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Programmet skal utvikles i samarbeid med ansatte og brukere, og bygge på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender", som ble startet av regjeringen i 2011.

Dette er et langsiktig arbeid, og regjeringen vil derfor styrke innsatsen på området ytterligere de neste årene. I meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet går regjeringen derfor inn for å etablere et femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet.

Arbeidet med pasientsikkerhet har tre hovedmål: Redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen.

Programmet skal blant annet inneholde:

  • kompetansehevende tiltak rettet mot både ansatte og ledere i helsetjenesten
  • konkrete tiltakspakker for å redusere pasientskader
  • tiltak for bedre kultur i arbeidet med pasientens sikkerhet
  • sterkere deltakelse fra kommunene i arbeidet med pasientsikkerhet
  • tydeligere involvering av både pasienter, pårørende og brukere

I andre land har kampanjer og program hittil bare vært rettet mot sykehusene. Kommunenes deltakelse i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen er et nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng. I det femårige programmet skal kommuneperspektivet videreutvikles.

- Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er sentralt for å gi gode og trygge tjenester til befolkningen. Oppdatering av legemiddellister, riktig legemiddelbruk i sykehjem, hygiene og sjekkliste for kirurgi er eksempler på enkle tiltak med stor effekt, sier Støre.

En bredt sammensatt styringsgruppe ledet av Helsedirektøren får ansvar for å beslutte mål og tiltak i programmet. Det faglige arbeidet og den nasjonale koordineringen skal ivaretas av eget sekretariat i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Les hele meldingen "God kvalitet – trygge tjenester"

Se bilder på Flickr

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på FacebookFølg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen