Historisk arkiv

Nytt styre for Helse Midt-Norge RHF oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren har i dagens foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF oppnevnt nytt styre. Marthe Styve Holte er ny leder og Kåre Gjønnes ny nestleder. Styret er det øverste ansvarsorganet i helseregionen. Styret skal påse at helseforetakene i Helse Midt-Norge gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen.

I 2012 har Stortinget bevilget om lag 15 milliarder kroner til Helse Midt-Norge RHF. Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg stilt en rekke styrings- og kvalitetskrav. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de rammene som Stortinget har vedtatt.

Styret for Helse Midt-Norge RHF er valgt for en periode på to år, og består av følgende styremedlemmer:

(ny) Marthe Styve Holte (leder)  
(ny) Kåre Gjønnes (nestleder)
(ny) Ottar Brage Guttelvik
(ny) Vigdis Harsvik
(ny) Eva Vinje Aurdal (Ap)
(ny) Tore Kristiansen (Frp)
(ny) Trond Prytz (V)
(ny) Gunn Iversen Stokke (Sp)
(ny) Kjersti Tommelstad(SV)
Ansatterepresentanter
Ellen Marie Wøhni
Bjørg Henriksen
Tore Brudeseth
Nils Håvard Dahl


Styret består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal være folkevalgte.  Styremedlemmene skal som styremedlemmer ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har et mangfold og en bredde, også geografisk og politisk.

- Styrets sammensetning skal bidra til at styret kan balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle for å drifte og utvikle spesialisthelsetjenesten til beste for hele befolkningen i regionen, sier Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Protokollen fra foretaksmøtet vil bli lagt ut på denne nettsiden tirsdag ettermiddag


 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter