Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt styre for Helse Nord RHF oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren har i dagens foretaksmøte i Helse Nord RHF oppnevnt nytt styre. Bjørn Kaldhol og Inger Lise Strøm fortsetter som styreleder og nestleder. Styret er det øverste ansvarsorganet i helseregionen. Styret skal påse at helseforetakene i Helse Nord gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen.

I 2012 har Stortinget bevilget om lag 13 milliarder kroner til Helse Nord RHF. Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg stilt en rekke styrings- og kvalitetskrav. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de rammene som Stortinget har vedtatt.

Styret for Helse Nord RHF er valgt for en periode på to år, og består av følgende styremedlemmer:

Bjørn Kaldhol (leder)
Inger Lise Strøm (nestleder) 
Kari Jørgensen 
Inge Myrvoll
Inger Jørstad (Sametinget)
Alf E. Jakobsen (Ap)
Line Miriam Sandberg (Frp)
(ny) Jan Sahl (Krf)
(ny) Kristina Torbergsen (Ap)
Ansatterepresentanter:
Kari B. Sandnes
Ann-Mari Jenssen
Fredrik Sund
Sissel Alterskjær


Styret består av både eieroppnevnte styremedlemmer og styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene skal være folkevalgte.  Styremedlemmene skal som styremedlemmer ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Men det er viktig at styrene samlet sett har et mangfold og en bredde, også geografisk og politisk.

- Styrets sammensetning skal bidra til at styret kan balansere ulike interesser og ta en aktiv rolle for å drifte og utvikle spesialisthelsetjenesten til beste for hele befolkningen i regionen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Protokollen fra foretaksmøtet vil bli lagt ut på denne nettsiden tirsdag ettermiddag

 

Nytt styre i Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen utnevnte i dag nytt styre i Helse Nord RHF. (Helse- og omsorgsdepartementet)

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter
Til toppen