Historisk arkiv

Pliktmessig avhold for helsepersonell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Jeg gjennomfører dette året flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. I statsråd i dag er det satt i kraft endringer i helsepersonelloven som skal bedre kontrollmulighetene og gjøre det lettere å avsløre rusmiddelmisbruk i helse- og omsorgstjenesten. Hvert år behandles det et stort antall tilsynssaker mot helsepersonell for bruk av rusmidler. Dagens endringer skal gjøre det tryggere å være pasient, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Selv om det allerede finnes regler for helsepersonell om plikt til rusfrihet i tjenesten har Statens helsetilsyn gitt uttrykk for en økende bekymring knyttet til rusmiddelmisbruk blant helsepersonell.

Tall fra Statens helsetilsyns årlige tilsynsmeldinger viser at det de tre siste årene har blitt fattet om lag 100 vedtak årlig om tilbakekall av helsepersonells autorisasjon eller lisens. Om lag 60 prosent av tilbakekallsvedtakene er begrunnet med rusmiddelmisbruk. Et stort antall av disse sakene avdekkes ved at personellet oppfattes å være ruset på jobb eller ved at det avdekkes at vedkommende har stjålet legemidler fra sitt arbeidssted.

De nye lovendringene suppleres av en forskrift som også trer i kraft i dag. Etter ny regulering kan helsepersonell pålegges å avlegge rusprøver også ved mistanke om at rusmidler er inntatt før arbeidstiden begynner. Helsepersonell kan også fremstilles for rusprøve ved politiets hjelp dersom de nekter å avlegge prøve. Ved forskriften innføres et forbud mot å innta alkohol eller andre rusmidler 8 timer før arbeidstidens start.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter