Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil bevilge 50 millioner kroner til brystrekonstruksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til de regionale helseforetakene med 50 millioner kroner i 2012 for å øke tilbudet til pasienter som venter på brystrekonstruksjon med eget vev og med protese. Dette innebærer en betydelig reduksjon i ventetiden for denne pasientgruppen.


- Det viktigste av alt er resultatene av kreftbehandlingen. Norske kreftleger har nå noen av verdens beste resultater. Norge har verdens høyeste andel av kvinner som overlever livmorhalskreft og Europas høyeste overlevelse av brystkreft, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og fortsetter:

- Selv om det viktigste er å bli frisk av kreftsykdommen, er brystrekonstruksjon viktig for langtidshelse og velvære for mange kvinner. Vi har dessverre eksempler på at enkelte har måttet vente svært lenge. Det er derfor gledelig at vi nå får på plass et tilbud slik at disse kvinnene slipper å vente så lenge, slik mange har måttet gjøre frem til i dag.

Helsedirektoratet ferdigstiller nå de faglige retningslinjene for brystrekonstruksjon.

- Rapporten om brystrekonstruksjon viser at det er mulig å gjøre behandlingen bedre for kvinner etter brystkreft. Vi vil nå gjennomføre tiltak for å fjerne køen og redusere ventetid. Regjeringens mål er at langt flere kvinner får nytt bryst med en gang, uten ventetid, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Jeg fastsatte i fjor sommer et mål om at 80 % av kreftpasientene skal være i gang med behandling innen 20 virkedager etter henvisning. Mange sykehus klarer i dag denne målsettingen for brystkreftpasientene, sier Strøm-Erichsen.

Totalt venter om lag 1 400 kvinner på brystrekonstruksjon etter behandling for brystkreft. Om lag 600 kvinner venter på brystrekonstruksjon med eget vev og om lag 800 kvinner venter på rekonstruksjon med protese.

Bevilgningen foreslås fordelt til de regionale helseforetakene:

  • Helse Sør-Øst får 18,9 millioner kroner
  • Helse Vest 6,6 millioner kroner
  • Helse Midt-Norge 5 millioner kroner
  • Helse Nord 4,5 millioner kroner.

I tillegg må bevilgningen til innsatsstyrt finansiering økes med 15 millioner kroner.

Satsingen på brystrekonstruksjon skal blant annet skje på følgende sykehus:

Oslo Universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St.Olavs hospital, Haukeland sykehus, Sykehuset Telemark, Stavanger universitetssykehus og Sykehuset Østfold.

De regionale helseforetakene kan benytte private tilbydere dersom det er hensiktsmessig og nødvendig for å redusere køene.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter