Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2012

Samhandlingslån til Helse Sør-Øst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Helse Sør-Øst får inntil 75 millioner kroner i lån i 2012 og 2013 for å sikre nødvendige investeringer til å etablere gode samhandlingstiltak på Aker.


Aker sykehus skal utvikles til en samhandlingsarena mellom spesialisthelsetjenesten og Oslo Kommune med tilbud til pasienter med rehabiliteringsbehov, livsstilsykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer, rusmiddelavhengighet, eldre med sammensatte lidelser og migrasjonshelse. Det foreslåtte lånet skal bidra til dette.

– Oslo universitetssykehus har fått i oppdrag å bidra til at Aker blir den ønskede samhandlingsarenaen, og jeg er kjent med at de har vært i løpende dialog med Oslo kommune. Nye tilbud skal etableres, og med lånemidlene ønsker regjeringen å legge til rette for tilpassing og opprettelse av lokaler, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus og Oslo kommune har allerede gitt resultater. I forrige uke åpnet nytt døgnrehabiliteringsavdelingen ved Aker. Dette er Oslos kommunes aller første enhet med pasienter på Aker, med plass til 21 pasienter med særskilte rehabiliteringsbehov.

– Aker har i over hundre år hatt en sentral posisjon som sykehus for Oslo. Det som nå skjer, forteller at sykehuset vil fortsette å ha denne rollen. Aker skal utvikles til en helseinstitusjon der spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste driver virksomhet på samme sted. Tilbudet skal gis til aktuelle pasientgrupper på tvers av Oslos bydeler og baseres på god brukermedvirkning, sier Strøm-Erichsen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter