Historisk arkiv

Tannhelsekontroll for alle fra fylte 75 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen satser på et tannhelseløft for eldre. Alle innbyggere vil annethvert år, fra det året de fyller 75 år, få stønad på 800 kroner ved tannlegebesøk.

- Jeg håper at flere eldre vil gå regelmessig til tannhelsekontroll med denne

stønaden. Mange eldre har problemer med å ta vare på tennene når helsen svikter. En del legemidler kan øke risikoen for tannsykdom. Derfor er det gledelig at vi nå får på plass denne ordningen, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen foreslår å styrke budsjettet med 40 millioner kroner til tannhelsekontroll for eldre, med virkning fra annet halvår 2013. Dette gir en årsvirkning på 80 millioner kroner. Der tannlegen følger statens honorartakster, vil selve kontrollen dekkes av stønaden på 800 kroner.

- Tannhelse forverres ofte med alderen. Nå vil alle eldre få undersøkelse, forslag til behandling og opplæring i munnstell, slik at de kan forebygge tannsykdom, sier Støre.

Les mer om statsbudsjettet 2013

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter