Historisk arkiv

Vil beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og drikke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Vi ønsker å beskytte barn og unges helse bedre. Derfor forslår vi å forby markedsføring av de mest usunne mat- og drikkevarene til denne sårbare gruppen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Barn og unge er en særlig sårbar gruppe, som er lett påvirkelig for markedsføring. Internasjonal forskning viser at markedsføring av usunn mat og drikke til barn og unge er omfattende og utbredt over hele verden. Den største delen av denne markedsføringen er gjerne innen matvaregrupper som sukkerrike frokostblandinger, brus, søtsaker, snacks og hurtigmat.

- Det er godt dokumentert at markedsføring av slike varer påvirker barn og unges atferd. Markedsførerne benytter effektive teknikker til å fange oppmerksomheten til barn og unge. Det er særlig godt dokumentert at TV-reklame påvirker barn og unges matpreferanser, kjøpeatferd og forbruksmønster og at de husker, liker og engasjeres av slik markedsføring, sier Thorkildsen.  

I løpet av de siste 30 årene har det vært en generell vektøkning blant barn og unge. Dette henger sammen med usunne kostvaner og mindre fysisk aktivitet. Det er også en del av dette bildet at mat og drikke med høyt energiinnhold har blitt stadig mer tilgjengelig. Usunt kosthold og overvekt er viktige risikofaktorer for kostholdsrelaterte sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, kreft og type 2 diabetes.

- Grunnlaget for livslange kostvaner legges i barneårene. For å redusere framtidig risiko for kostholdsrelaterte sykdommer, er det viktig at barn og unge opprettholder en sunn vekt og har et kosthold med lavt innhold av mettet fett, sukker og salt, sier Strøm-Erichsen.

Med bakgrunn i dette ønsker nå helse- og omsorgsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsministeren å foreslå forbud mot markedsføring rettet mot barn og unge av de mest usunne mat- og drikkevarene. Disse varene vil kunne produseres som tidligere. De vil også fortsatt kunne markedsføres – men ikke til målgruppen barn og unge.

Høringsfristen er 7. september 2012.

Les høringsdokumentene på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider