Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Flere psykologer og bedre tjenester i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke det psykiske helsearbeidet i kommunene i budsjettet for 2014.

Dette gjøres ved å øke rekrutteringstilskuddet til psykologer i kommunene med 40 millioner kroner, til totalt 100 millioner. 20 millioner kroner settes av til tiltak innenfor arbeid og psykisk helse, og arbeidet mot vold i nære relasjoner skal forsterkes med 14 millioner kroner.

– For å møte helseutfordringene i tiden som kommer er det helt sentralt å videreutvikle den kommunale psykiske helsetjenesten. Vi bidrar derfor til å øke antall psykologer i kommunene. Særlig ønsker jeg at kommunene skal bruke midlene til å satse på forebygging og tidlig intervensjon rettet mot barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at mennesker med psykiske lidelser hjelpes ut i arbeid, og at de som er i arbeid hjelpes til å unngå sykmeldinger og uførhet. Regjeringen foreslår å utvide flere av tiltakene i Oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse: Pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp forslås styrket med 7 millioner kroner, slik at flere kommuner kan delta. 10 millioner kroner foreslås til Individuell jobbstøtte.

Regjeringen foreslår også å styrke arbeidet på voldsfeltet med 14 millioner kroner. Midlene skal brukes på økt kompetanse om forebygging, avdekking av voldsbruk, helsemessige konsekvenser og behandling.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter