Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren etablerer topplederforum for forskning og innovasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Mandag 8. april inviterte Jonas Gahr Støre toppledere til etableringen av et bredt sammensatt dialogforum for forskning og innovasjon i sektoren. Målet er at et godt samspill mellom de ulike aktørene skal bidra til økt samarbeid, best mulig utnyttelse av ressursene til forskning og innovasjon innen helse og omsorg og nye muligheter for gründere og nye bedrifter.

 

- Etablering av Topplederforum for HelseOmsorg21 var ett av ti tiltak som jeg lanserte i talen om politiske mål og forventninger til sykehusene den 30. januar i år. Jeg ønsker et styrket samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren, akademia og næringslivet. Det ligger store muligheter i flere møteplasser for dialog om forskning og innovasjon på et område der Norge har et veldig godt utgangspunkt, sier Støre. 

Toppledere fra helsesektor, næringsliv, brukerorganisasjoner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, forskningsfinansiører, gründere og forvaltning er invitert til å delta i forumet. 

Forumet vil være en viktig arena for å:

  • Etablere dialog og nettverk mellom aktørene
  • Bidra til nødvendig samordning og samarbeid mellom de som finansierer, utfører og anvender forskning, utvikling og innovasjon
  • Synliggjøre utfordringer og forsknings- og kunnskapsbehov i sektoren
  • Bidra til kunnskapsspredning og implementering av forskningsresultater og innovasjoner i tjenestene
  • Økt brukermedvirkning i forskning og innovasjon
  • Sikre best mulig ressursutnyttelse og infrastruktur

Parallelt med etableringen av forumet, setter Støre i gang et arbeid for å utvikle en strategi for helse- og omsorgsforskning og innovasjon for det 21. århundret, kalt HelseOmsorg21. Strategiarbeidet vil bli ledet av professor John-Arne Røttingen. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Norges forskningsråd.

- En viktig oppgave for forumet vil være å bidra med innspill til strategien. Når strategien foreligger i juni 2014, vil forumet medvirke til oppfølging av strategiens målsettinger, sier Støre.

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen