Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014:

Innfører vaksine mot rotavirus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

- Det viktigste med å innføre vaksinen er at ungene skal slippe å bli syke. I tillegg vil det spare sykehusene for mange innleggelser og redusere foreldres sykefravær, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

De aller fleste norske barn under fem år opplever diaré og oppkast som følge av rotavirus.

I noen tilfeller fører infeksjonen til alvorlig uttørring og sykehusinnleggelse.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for neste år at vaksine mot rotavirus inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet fra juli 2014.

Det er beregnet at vaksinen årlig vil spare 900 sykehusinnleggelser, 7200 legekonsultasjoner og 29 000 sykdomstilfeller. Innføring av vaksinen vil også redusere foreldres sykefravær.

Vaksinen har få bivirkninger og sikkerheten er veldokumentert. Den har vært i bruk siden 2004 og mer enn 150 millioner doser er distribuert over hele verden.

Folkehelseinstituttet har anbefalt at rotavirusvaksinen blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Verdens helseorganisasjon har også anbefalt vaksinen.

Ved utgangen av fjoråret hadde til sammen 43 land inkludert rotavirusvaksine i sine barnevaksinasjonsprogrammer.

Les mer om statsbudsjettet 2014

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter