Historisk arkiv

Ny nasjonal strategi for innvandreres helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen lanserer ny Nasjonal strategi for innvandreres helse 2013-2017.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen lanserer ny Nasjonal strategi for innvandreres helse 2013-2017. 

Regjeringens mål er at alle skal ha likeverdige helse- og omsorgstjenester. Dette utfordres både på grunn av språkproblemer, kulturelle forskjeller og at enkelte innvandrergrupper har særskilte helseproblemer.

Dagens kunnskap om helsen til innvandrere er mangelfull, likevel ser vi en økt sykdomsrisiko for enkelte grupper. Forskning på Akershus universitetssykehus tyder på at det er høyere dødelighet hos pasienter med brystkreft hos enkelte innvandrergrupper enn for befolkningen ellers. Det er også avdekket større forekomst av diabetes og hjerte- og karsykdommer. Den nye nasjonale strategien for innvandrerhelse beskriver hovedutfordringene som knytter seg til enkelte innvandrergrupper når det gjelder helse, og tiltak for å imøtekomme dette.

Strategien lanseres på Akershus universitetssykehus, der statsrådene møter pasienter og leger ved sykehuset. Ahus orientere om sitt arbeid knyttet til behandlingstilbudet til pasienter med diabetes og deres forskning på brystkreft hos innvandrere. 

Statsrådene besøker også fødeavdelingen på Ahus, som i sommer har hatt rekord i antall fødsler.


Tidspunkt: Mandag 19. august, kl. 09.00 – 10.30
Sted: Akershus universitetssykehus

Pressen er  hjertelig velkommen til å delta.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter