Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen satser på forebyggende arbeid blant barn og unge. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes med 180 millioner kroner neste år.

Samfunnet har et særlig ansvar for å beskytte barn og unge, og gi dem like muligheter og gode oppvekstvilkår.  

- Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er spydspissen i det forebyggende arbeidet for barn og unge. Tjenesten er gratis, når ut til alle og har høy oppslutning. Helsesøstre og andre som arbeider i tjenesten, som psykologer, fysioterapeuter og jordmødre, forebygger både helseproblemer og helseforskjeller når de fanger opp barn og unge som har det vanskelig, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Satsingen vil omtales i kommuneproposisjonen for 2014, som kommer i mai. Innretningen på styrkingen vil avklares i dialog med KS.

I arbeidet med å styrke og videreutvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil regjeringen tydeliggjøre hvilke krav som skal stilles til tjenesten. Forskriften om helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten revideres nå.

Helsedirektoratet har også startet et arbeid med å utvikle nasjonale faglige retningslinjer for disse tjenestene. Direktoratet gjennomgår i denne forbindelse dagens kunnskapsgrunnlag. Det vil gi oss et bedre grunnlag for prioriteringer og kvalitetsforbedring av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tiden fremover. 

Les mer om Folkehelsemeldingen her

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen