Historisk arkiv

Velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Et eget program for utvikling og integrering av velferdsteknologi skal gjøre det lettere for mange å mestre hverdagen og kunne delta aktivt, til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan bidra til at flere kan bo lenger hjemme i trygge omgivelser.

– Vi vil utnytte muligheten teknologien gir oss. Løsninger som fallsensor, trygghetsalarm, komfyrvakt eller et nettbrett som minner deg på at du får besøk, bidrar til livskvalitet og trygghet i hjemmet. Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, men som tillegg kan det gi et bedre liv, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" angir ny teknologi, nye arbeidsformer og nytt innhold i tjenestene som nødvendig for å skape bedre omsorgstjenester. Målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Velferdsteknologiprogrammet inneholder følgende satsningsområder:

  • Etablering av standarder for velferdsteknologi. Standarder skal bidra til at brukere kan motta de samme velferdsteknologiske løsninger på tvers av virksomheter og enheter.
  • Utvikling og utprøving av velferdsteknologiske løsninger. Det skal først utvikles trygghetspakker, med selvutløsende alarm, fallsensor, røykdetektor, elektronisk døråpner, mobiltelefon og sporingsløsning.
  • Kunnskapsgenerering og spredning av velferdsteknologiske løsninger. De regionale sentrene for omsorgsforskning får et ansvar som dokumentasjonsenhet for innovasjon, med følgeforskning og formidling.
  • Utvikling av gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi. Blant annet skal InnoMed, som er et kompetansenettverk for innovasjon i helsesektoren, bygges ut.
  • Kompetanseheving på innføring og bruk av velferdsteknologi. Det skal blant annet skje gjennom opplæringsprogrammet "Velferdsteknologiens ABC" og ved å øke kunnskapen om velferdsteknologi i utdanningene.

– Velferdsteknologi som skaper trygghet hos brukeren kan spare pårørende for unødvendig bekymring. Det kan også bidra til å forebygge eller utsette institusjonsinnleggelse, sier Støre.

Helsedirektoratet får hovedansvaret for å gjennomføre velferdsteknologiprogrammet. Det forutsettes at innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene skjer parallelt med endringer i organiseringen og innretningen av tjenestene.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter